MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, (“Sözleşme”), Alıcı veya Tüketicinin (“Sözleşme”) www.meckim.com elektronik ticaret internet sitesi (“Site”) üzerinden satışa sunulan ürünler arasından sipariş vererek satın almak istediği ürünlerin (“Ürün”) Alıcıya satışı, teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Sözleşme konusu Ürünlere ilişkin bilgiler ile bunların temel özellikleri, Ürünün cinsi/türü, miktarı ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.meckim.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde yer almaktadır ve Ürünün sipariş edilmesi üzerine tanzim edilecek faturada aynen belirtilecektir.

1. TARAFLAR

1.1. Satıcı

Unvanı : Meckim Endüstriyel Bakım Kimyasalları San. ve Tic.

Adresi : Çeşmeli Mh. Çeşmeli 3 Sk. No: 21 Marmaraereğlisi/Tekirdağ

Telefon : 0 (282) 644 34 66

Fax : 0 (282) 293 34 66

E-posta adresi : info@meckim.com

Bundan böyle “MECKİM” veya “Satıcı” olarak anılabilecektir.

1.2. Alıcı

Müşteri olarak meckim.com alışveriş sitesine üye olan kişi.

Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

2. KONU

İşbu Sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.meckim.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşmeye konu Ürünün site içerisinde bahsi geçen nitelikleri haiz ve satış fiyatı belirtilen Ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“TKHK”) ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/ürün/hizmet ile ilgili olarak Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış “Ön Bilgilendirme Formu” ve “Cayma Hakkı” konusunda bilgi sahibi olduğunu, Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda okuduğunu ve anladığını ve sonrasında Ürünü sipariş verdiğini kabul ve beyan eder. Site içerisinde yer alan ödeme sayfasında yer alan “Ön Bilgilendirme Formu” ve “Üyelik Sözleşmesi”, “Gizlilik Politikası” ve siparişin oluşturulması üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda Alıcı bu Sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Alıcı, Satıcının teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu olmadığını, Site üzerinden seçmiş olduğu Ürün’ün Sitede resmi yayınlanan ürün ile bire bir aynı olmayabileceğini, Ürünün niteliğini ve Üründen beklenen faydayı etkilemeyecek değişiklikler içerebileceğini kabul eder.

Site üzerinden yapılacak Satışlar Satıcının anlaşmalı olduğu Bankalar aracılığıyla vadeli satış olarak yapılmaktadır. Bu sebeple; Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı’nın, kredi kartı ile taksitle Ürünü satın alması durumunda Site üzerinde kendisine sunulan taksit imkanlarından seçmiş olduğu taksit biçimi geçerli olacaktır. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir ve Ürün bedelinin ödeme tarihi ilgili banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

2.1 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN/ÜRÜNLERİN TEMEL NİTELİKLERİ

Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Açıklama Adet KDV Dahil Tutar Toplam Tutar
[-] [-] [-] TL [-] TL
Kargo Bedeli     [-] TL
Ödeme Şekli     [-] TL
Ödenecek Toplam Tutar (KDV Dahil)     [-] TL

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Bilgileri

Ad/Soyad/Unvan:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek kişi:

Sipariş Tarihi:

Teslim şekli:

Fatura Bilgileri

Ad/Soyad/Unvan:

Fatura Adresi:

3. ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Alıcının satın almış olduğu Ürün, bedelinin eksiksiz ödenmiş olması kaydıyla, Alıcı’nın teslimatın yapılmasını istediği adrese sipariş onayından itibaren 10 iş günü içinde ve en geç 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla, teslim yapılacak adresteki kişiye kargo şirketi yetkilisi marifetiyle teslim edilir. Teslim süresi, Alıcıya daha önceden yazılı olarak veya sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşulu ile 30 günlük süreye ilaveten 10 iş günü uzatılabilir.

Alıcı, Ürünü teslim almadan önce muayene edeceğini, Üründe veya Ürün ambalajında ezik, kırık, yırtık gibi Ürünün ayıplı olduğunu gösterir ibareler olması halinde Ürünü kargo şirketinden teslim almayacak ve Ürünü teslim almama sebebini tutanağa işleterek Ürünü işbu Sözleşmede yer alan Satıcı adresine iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı Ürünü teslim alması halinde; Ürünün hasarsız, sağlam ve ayıptan ari olduğu kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürünün teslim alınması itibariyle Üründe meydana gelecek her türlü zarar ve hasarın sorumluluğu Alıcı’ya aittir ve Alıcı ürünü özenle koruma ve niteliğine uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

Teslim anında Alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi Ürünün ilgili adrese teslimi halinde Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan zararlar da Alıcı’ya aittir.

Alıcı, teslim edilecek adres ve kişi olarak kendisinden başka bir kişi veya kuruluşu göstermiş ise bu kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

4. CAYMA HAKKI

Alıcı, Sözleşme konusu Ürünün kendisine ve/veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslimi tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcıya yukarıda belirtilen adres ve numaralar üzerinden faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/ürünün ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kullanılmamış, paketi açılmamış, etiketi kesilmemiş, ürünün zarar görmemiş ve teslim edildiği orijinal haliyle, orijinal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve/veya promosyonu ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcıya gönderilmesi şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, Ürün bedeli Alıcının ödeme yaptığı Banka hesabına yatırılmak suretiyle 14 (ondört) gün içinde iade edilir.

Cayma hakkının kullanılması halinde Satıcıya Ürün iadesi ile birlikte fatura aslının da gönderilmesi şarttır. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilmeyecektir. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen Ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından Site içerisinde ilan edilen kargo firması ile geri gönderilmesi halinde Satıcı tarafından karşılanacaktır. Diğer kargo firmaları ile gönderimde kargo ücreti Alıcı tarafından ödenecektir.

Alıcının istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler ve Alıcı tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemelerinin iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Satıcı, Ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, Alıcının hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve Ürünün Yönetmelikte sayılan istisnalar kapsamında olmadığı sürece Sözleşmenin imzalandığı tarihten Ürünü teslim aldığı tarihi takiben eden 14 gün boyunca hiçbir gerekçe göstermeksizin Ürünü reddederek Sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir.

Cayma hakkının kullanılması halinde;
a) Alıcı’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) Fatura üzerinde yer alan iade ile ilgili kısımların Alıcı tarafından doldurulması zorunludur.
c) 14 (ondört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ürünle birlikte hediye verilen satışlarda, cayma hakkı kullanılır ise hediye de Alıcı tarafından iade edilecektir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) iş günü içerisinde ürün bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde ve ödeme yaptığı banka hesabına iade edilir. Alıcı’nın ücret ödemeden gönderim yapabilmesi için gönderim öncesinde Ürünü aldığı Site içerisinde sipariş durumu bölümünde bulunan iade süreçlerini tamamlayarak ilgili Kargo Firmasından gönderim numarası alması gerekmektedir.
d) Ürün Satıcıya iade edilirken, Ürünün teslimi sırasında Alıcıya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir.

5. GENEL HÜKÜMLER

Satıcının fiyat dahil tüm taahhüt ve/veya vaatleri ön bilgilerin verildiği ve işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin yapıldığı andaki haliyle geçerlidir.

Siparişin verilme anı Alıcının ödeme yaptığı kredi kartı hesabından sipariş bedelinin blokesinin yapıldığı andır.

MECKİM, tüm siparişleri, yasaların gerektirdiği şekilde irsaliyeli fatura veya irsaliye ve fatura eşliğinde teslim edecektir. Yapılan alışverişlerdeki tüm fiyatlar KDV dahil Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Kargo ücreti ise seçilen ürüne göre Satıcıya veya Alıcıya ait olacaktır.

Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürünün tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcının kendisine teslim edilmiş olan Ürünü 3 gün içinde Satıcıya Sitede belirtilen kargo firması kanalıyla kullanılabilir ve eksiksiz halde göndermesi zorunludur.

Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, Ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde siparişindeki ödeme şekline göre ödeme yapılmış olan banka hesabına iade edilir.

Sitede satışta bulunan ürünlere ilişkin stok durumları tedarikçi firmaların stoklarında güncellemelere rağmen, teknik sebeplerden dolayı tükenmiş olan ürünleri gösterebilir ve böyle bir durumda gönderim süresi uzayabilir. Bu durumda Alıcı işbu Sözleşmede belirttiği telefon veya e-posta yolu veya başkaca bir iletişim kanalıyla bilgilendirilir. Müşterinin talebine göre sipariş değiştirilebilir, gönderim beklenebilir veya sipariş iptal edilebilir. Siparişin iptali durumunda, ödeme kredi kartı ile yapılmışsa ödemenin yapıldığı hesaba iade edilir.

Satıcı, aracı kargo şirketini herhangi bir bilgi vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

18 yaşından küçük ve yasal olarak ergin kabul edilmeyen kişiler Siteden alışveriş yapamaz. Bu kişilerin Siteden satın alma işlemi gerçekleştirdiğinin tespiti halinde işlem hiçbir açıklama veya bildirim yükümlülüğü olmaksızın MECKİM tarafından iptal edilecek ve Ürünün bedelinin ödenmiş olması halinde işlemin iptalini takip eden 14 (ondört) gün içerisinde ödemenin yapıldığı banka hesabına bedel iadesi yapılacaktır.

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

6. GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER VE ELEKTRONİK İLETİŞİMLER

Alıcı tarafından Sitede belirtilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı cihazından girildiğinden Alıcı tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcıya aittir.

Alıcının sair suretle verdiği kişisel veri ve ticari elektronik iletişimlerine dair izin-onaylarının yanı sıra ve teyiden; Alıcının Site üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri Satıcı, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. Alıcı kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir.

Alıcı, Satıcıya Sözleşme ve Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya aynı kanallardan kanuni usulünce ulaşarak ya da kendisine gönderilen elektronik iletişimlerdeki reddetme hakkını kullanarak iletişimleri her zaman için durdurabilir. Alıcı’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Satıcıya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

7. RÜŞVETİN ÖNLENMESİ VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Alıcı (i) rüşvetin önlenmesine ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin olarak uygulanacak tüm kanunlara, yönetmeliklere ve yaptırımlara (“Rüşveti Önlenme Kanunları”) uyacaktır ve (ii) Rüşveti Önlenme Kanunları uyarınca suç teşkil edecek herhangi bir faaliyette, uygulamada veya davranışta bulunmayacaktır. Alıcı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi süresi boyunca Rüşveti Önleme Kanunları’na uyum sağlamak üzere gereken tüm kural ve prosedürlere uyacağını taahhüt etmektedir.

8. GİZLİLİK

Alıcı, Satıcı’nın faaliyetlerine, iş bu Sözleşmenin maddelerine ilişkin herhangi bir şekilde edinmiş olduğu tüm bilgileri gizli tutacak ve Türk kanunlarının zorunlu hükümleri uyarınca gerekli görülen durumlar haricinde, MECKİM’in ön yazılı onayını almadan sözü geçen bilgileri ifşa etmeyecektir ve kesinlikle kullanmayacaktır. Bu gizlilik yükümlülüğü bu Sözleşmenin herhangi bir sebeple feshedilmesi veya sona ermesi halinde de geçerli olmaya devam edecektir. Alıcı işbu gizlilik yükümlülüğüne uymaması halinde Satıcı’nın uğrayacağı zararları tazmin edecektir.

9. YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcının veya Satıcının Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde tüketici mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. Alıcı, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse Satıcının yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

10. YÜRÜRLÜK

Alıcı, gerek Ürün sipariş verilmeden önce internet sitesinde gerekse de sipariş verildikten sonra işbu Sözleşmeyi ve Sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğinde olan “Ön Bilgilendirme Formu” “Kullanıcı Sözleşmesi” ve “Gizlilik Politikası”nı okuduğunu, anladığını ve içerdiği tüm bilgi ve koşulları kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. İşbu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda kabul edilmekle geçerlilik kazanır.

Her halde Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu Sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Satıcı, Sözleşmenin site üzerinde, Alıcı tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılım düzenlemelerini yapmakla yükümlüdür.

Bu sözleşmede hüküm olmadığı hallerde 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik’in tamamlayıcı hükümleri uygulanacaktır.

E-Bülten Kayıt

E-Bültene kayıt olarak yenilikler, size özel kampanyalar ve tekliflerden haberdar olun

Hata: İletişim formu bulunamadı.