Chiller Temizleme Kimyasalı Proees

Chiller Temizleme Kimyasalı Proees


Chiller Temizleme Kimyasalı Proees  CHİLLER’lerde zamanla oluşmuş kireçleri temizlemede kullanılmaktadır. Su içerisinden gelen kireç; bakım yapılmaz ise veya doğru kimyasallar kullanılmazsa zamanla chiller’in iç yüzeyini kaplar. Bu kirlenmeler zamanla zarar vermekte ve buhar kazanı fonksiyonunu göremez hale gelmektedir. Bu kirlenmelerin zarar vermemesi için kirecin temizlenmesi gerekmektedir. Daha sonra ise sürekli olarak Chiller kireç ve korozyon önleyici PROEES® kullanılarak kireç oluşumunun engellenmesi gerekmektedir.

Chiller temizleme kimyasalı proees kullanım faydaları

CHİLLER’in temizlenmesi ısı/yakıt dengesini sağlayacak ve verimi artıracaktır.

Sisteminizde oluşmuş kireç ve korozyon’nun kimyasal yolla temizlenmesi kurum bütçesi ve dolayısıyla % 30 ‘a varan yakıt tasarrufu sağlayacaktır.

Sistemin bakımının yapılması ilerleyen aşamalarda ağır maliyetleri ortadan kaldıracaktır.

Suyun oluşturduğu kireç ve korozyon soğutma sistemine zarar verir. Bu oluşumları önlemek için PROEES® kireç ve korozyon önleyici kullanılması şarttır. Endüstriyel alanda faaliyet gösteren işletmelerin, üretim hatlarında ihtiyaç duydukları soğutma suyunu sağlayan ve ortam havasının şartlandırılmasında kullanılan Chiller gruplarının kireç korozyon oluşumlarından etkilenmemesi, büyük yatırımların zarar görüp yüksek bakım onarım maliyetleri getirmemesi için PROEES CHİLLER temizleyici ve PROEES KOROZYON önleyici kullanılması tavsiye edilir.

Chiller kireç ve pas temizleme kimyasalı kullanım talimatı

Kullanım miktarı; toplam sistem hacmi ve korozyon, kireç ve pas miktarına göre tespit edilir. Chiller temizleyici PROEES® hesaplanan miktarda temizlenecek sisteme ilave edilir.3-4 saat sirkülasyon yapılır. Daha sonra sistemdeki tüm su boşaltılır. Sisteme yeniden su alınır ve 2 saat sirkülasyon yapılarak tekrar boşaltılarak Sistem yıkanır. Sisteme tekrar su alınır ve koruyucu kimyasal (kireç ve korozyon önleyici PROEES®) ilave edilerek işlem sonlandırılır. Temizleme işlemi 40-50 °C  sıcaklıkta daha etkilidir.

Chiller’de Oluşabilecek Problemler 

Sisteminizde oluşan kireç tabakası başta ısı transferini engelleyerek gereğinden fazla yakıt yakmanıza neden olacaktır.

Kireçlenme nedeniyle daralan boru çapları sıcak suyun devir daim hızını keserek sistemde basınç oluşmasına ve pompaların sık sık arıza vermesine neden olacaktır.

Kireçlenmeler ısı transferini engellediğinden yeterli verim alınabilmesi için kazanlar yüksek derecede yakılacağından metal tavlanması nedeniyle kazanların kullanım ömürleri ciddi derecede düşecektir.

Kireçlenen ve tıkanan sistemlerin ısrarla kullanılması zaman zaman Basın ve Yayın kuruluşlarından üzülerek öğrendiğimiz basınca dayalı kazan patlamaları gibi hayati riskler doğurabilecektir.

CHİLLER KİREÇ TEMİZLEME KİMYASALI PROEES AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

MECKİM® Chiller kireç ve pas Temizleme Kimyasalı PROEES®   30 litre 60 litre 90 litre olmak üzere özel ambalaj şekilleri ile sunulmaktadır.

Chiller Cihazı Nedir?

Chiller cihazı içeresindeki soğutucu gazın evaparatör ve kompresör üzerinden kazandığı enerjisinin, kondenser üzerinden atarak suyu soğutan sistemlerdir. Chiller cihazının çalışma prensibi sırasıyla şu şekilde gerçekleşir evaparatörden gelen soğutucu akışkan kompresörde sıkıştırılarak basıncı ve sıcaklığı arttırılır, daha sonra soğutucu akışkan kondensere geçer, burada su veya hava ile soğutucu akışkanın sıcaklığının atılması sağlanır, likit hale gelen soğutucu akışkan kısılma vanasından geçerek hal değişimine uğrar ve soğur evaparatörde soğutucu akışkan ve su ısı transferi yaparak suyun soğumasını sağlar, soğuyan su pompa vasıtasıyla sisteme gönderilir.

 

Comments are closed.