KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi (“KVKK”) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.
Meckim Endüstriyel Bakım Kimyasalları (“MECKİM”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması hususlarına büyük bir önem göstermekteyiz. Bu bilinçle, MECKİM olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, MECKİM ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı KVKK’ya uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesi konusuna azami hassasiyet göstermekteyiz.
KVKK’da belirtildiği üzere MECKİM’de veya MECKİM’in talimatı ile işlenmekte olan kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olduğumuz bilincinde olarak, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından izin verilen sınırlamalar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK uyarınca kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, MECKİM tarafından sağlanan https://meckim.com/ isimli web sitesi üzerinden otomatik olan yollarla ve doğrudan sizden toplanacaktır.
Toplanan kişisel verileriniz, sunduğumuz ürünleri sizin ziyaretleriniz sonucunda edindiğimiz bilgilere göre şekillendirebilmek ve ürünlerimize ilişkin bilgilendirmeleri ve marka tanıtımlarını talepleriniz doğrultusunda değiştirebilmek amaçlarıyla işlenebilecektir. Bizimle iletişime geçmeniz halinde ise sizin sağladığınız kişisel veriler soru ve şikayetleriniz doğrultusunda hareket edebilmemiz ve bu kapsamda sizinle iletişim kurabilmemiz maksadıyla işlenecektir. Son olarak, birtakım verileriniz internet sitesinde yer alan çerezler aracılığı ile de toplanabilir ve işlenebilir. Çerezler ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz.
Toplanacak olan kişisel verileriniz arasında adınız, soyadınız, yaşınız, cinsiyetiniz ve e-posta adresiniz ve mesaj içeriğiniz bulunmaktadır. Ayrıca paylaşmayı istemeniz durumunda adres bilgileriniz, telefon numaranız, ürün kodunuz ve lot numaranız da işlenebilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.
Buna ek olarak, rıza vermeniz durumunda doğrudan sizden toplanmış olan e-posta adresinize veya telefon numaranıza ürünlerimiz ile ilgili pazarlama ve bilgilendirme amaçlı iletiler de gönderilebilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; 2. maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, hukuka uygunluk sebebinin bulunduğu hallerde dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz/bağlı ortaklıklarımız/şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve diğer 3. kişi ya da kuruluşlara, şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketlerine, diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine aktarılabilir.
MECKİM, kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz MECKİM tarafından sağlanan https://meckim.com/ isimli web sitesi üzerinden toplanarak yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde işlenecektir.

1. Açık Rıza – KVKK m. 5/1

2. Veri Sorumlusu’nun Meşru Menfaati – KVKK m. 5/2 f

KVKK m. 5/1 ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde sizlerden alınan onay ile elektronik posta adresinize ve/veya telefon numaranıza ileti gönderilebilecektir. Bu onayı vermek zorunda olmadığınızı ve onay verdikten sonra her zaman reddetme hakkına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

5. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

KVKK Madde 11 uyarınca, kişisel verilerinizin işlendiği Meckim tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde;

1. a) Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
2. b) Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
4. d) Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
5. e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
6. f) KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
7. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
8. h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme;

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

6. Tarafımıza Bildirmiş Olduğunuz Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızı Kullanma

KVKK Madde 11’de yer alan ve yukarıda sayılan haklarınızı https://www.meckim.com/contact/contact-form adresindeki iletişim formu aracılığıyla veya Meckim iletişim hattı 0 282 644 34 66′ yı arayarak kullanabilirsiniz.

E-Bülten Kayıt

E-Bültene kayıt olarak yenilikler, size özel kampanyalar ve tekliflerden haberdar olun