Buhar Kazanı Temizleyici Proees 30Kg

Buhar Kazanı Temizleyici Proees


Buhar Kazanı Temizleyici Proees Buhar kazanlarında zamanla oluşmuş kireçleri temizlemede kullanılmaktadır. Su içerisinden gelen kireç; kazana bakım yapılmaz ise veya doğru kimyasallar kullanılmazsa zamanla kazan iç yüzeyini kaplar. Bu kirlenmeler zamanla kazana zarar vermekte ve buhar kazanı fonksiyonunu göremez hale gelmektedir. Bu kirlenmelerin kazana zarar vermemesi için kirecin temizlenmesi gerekmektedir. Daha sonra ise sürekli olarak kireç ve korozyon önleyici PROEES®  kullanılarak kireç oluşumunun engellenmesi gerekmektedir.

BUHAR KAZANI TEMİZLEYİCİ PROEES FAYDALARI

Buhar kazanı temizleme kimyasalı PROEES® metal yüzeylerindeki korozyon birikintilerini (oksit tabakalarını) temizlemek amacıyla sulandırılarak kullanılır. Oksit tabakaları dışında; metal yüzeylerdeki hafif çamur, kireç tabakalarının (kışır) giderilmesini de sağlar.Buhar kazanı temizleyici PROEES® metal yüzeyini pasifize ederek, tekrar korozyon oluşmasını önler.

Buhar Kazanı Temizleme Kimyasalı

Buhar Kazanı Temizleme Kimyasalı

BUHAR KAZANI KİREÇ VE PAS TEMİZLEYİCİ PROEES® KULLANIM TALİMATI

Kullanım miktarı; toplam sistem hacmi ve korozyon miktarına göre tespit edilir. Buhar kazanı temizleyici PROEES hesaplanan miktarda temizlenecek sisteme ilave edilip 3-4 saat sirkülasyon yapılır ve sonra sistemdeki tüm su boşaltılır. Sisteme yeniden su alınır ve 2 saat sirkülasyon yapılarak tekrar boşaltılarak Sistem yıkanır. Sisteme tekrar su alınır ve koruyucu kimyasal (kireç ve korozyon önleyici PROEES) ilave edilerek işlem sonlandırılır. Temizleme işlemi 40-50 °C  sıcaklıkta daha etkilidir.

Kireç,Kışır ve korozyon Birikiminin Zararları:

Buhar kazanlarında, 2 mm kireç % 5 – 7 arası fazla yakıt sarfiyatına neden olur. Soğutma sistemlerinde ise 2 mm kireç su ısısında % 10- 20 arası artış yaratır. Ayrıca kireç yapıştığı yüzeyde ciddi derecede korozyona neden olarak sistemde kısa sürede çürüme oluşturur. Bu zararlardan kaçınmak için kireç oluşan sistemlerin temizlenerek koruma altına alınması gerekmektedir. Buhar kazanı korozyon ve kışır önleyici PROEES® kullanmak, çalışan sistemin emniyetini ve verimini korumak için kullanılır.

BUHAR KAZANI TEMİZLEYİCİ PROEES AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

MECKİM® Buhar Kazanı temizleme kimyasalı PROEES®   30 litre 60 litre ve 90 litre olmak üzere özel ambalaj şekilleri ile sunulmaktadır.

Depolama ve dikkat edilmesi gerekenler;

 Güneş ışığına maruz bırakmayın.

Kuru serin ve havalandırmalı yerde muhafaza ediniz.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

El yüz ve cilde temasında bol su ile durulayınız.

Geçmemesi dışında en yakın sağlık kuruluşuna baş vurunuz.

 

 

Comments are closed.